Zoe Sugg to angielska vlogerka, youtuberka i pisarka. Fanom znana jest pod pseudonimem Zoella. Jej debiutancka powieść Girl Online, wydana w 2014 roku, pobiła wszelkie rekordy sprzedaży na całym świecie. Książka okazała się niebywałym sukcesem i niecały rok później doczekaliśmy się kontynuacji, czyli Girl Online w trasie.

Dalsze przygody nieśmiałej Penny oczarowały polskich fanów tak bardzo, że autorka otrzymała nominację do nagrody Bestsellerów Empiku 2015 w kategorii literatura młodzieżowa. Ta nominacja uświadomiła nam, jak szerokie jest grono fanek Zoelli w Polsce i jak wiele osób ucieszyłoby się z jej wizyty w naszym kraju. W związku startujemy z konkursem!

Zaproś Zoellę do Polski, stwórz kreatywny plan waszej wspólnej wycieczki i wygraj książkę z autografem! To może być odręcznie narysowana mapa, kolaż, samodzielnie wykonana grafika komputerowa, za pośrednictwem której pokażesz, jak bardzo miło byłoby Ci ją gościć oraz jak świetnie spędziłybyście razem czas! Swoje dzieło uwiecznij na zdjęciu i wrzuć je:

  • albo na swój profil na Instagramie, dodając w podpisie hasztagi #insignis_media i #PLinvitesZoella oraz tagując @insignis_media
  • albo jako komentarz postem konkursowym na Facebooku: TU.

Autorka najciekawszego pomysłu otrzyma książkę Girl Online w trasie z autografem autorki, uroczą kosmetyczkę z kolekcji Zoella Beauty oraz zestaw kosmetyków! Dwa kolejne miejsca zostaną nagrodzone książką z autografem i kosmetyczką.

Zdjęcia wszystkich prac konkursowych trafią do Zoelli, pamiętajcie więc, by używać słów tylko w języku angielskim! Konkurs trwa do 23:59 30 marca, ogłoszenie wyników dzień później – w urodziny Zoelli!

Regulamin

1. Organizatorem Konkursu jest „Insignis Media S.C. Paweł Brzozowski Tomasz Brzozowski” z siedzibą w Krakowie 31-153, przy ulicy Szlak 77/225-229, której wspólnicy wpisani są do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa: Paweł Brzozowski pod numerem 5432/2005, Tomasz Brzozowski pod numerem 5255/2007 (dalej zwany „Organizatorem”).
2. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową (dalej “Komisja Konkursowa”). Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadań konkursowych przez uczestników Konkursu. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
3. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”).
4. Konkurs trwa od 15.03.2016 do 30.03.2016 do godziny 23:59 czasu polskiego.

Warunki i przebieg konkursu:

6. Uczestnik, który publikuje pracę na swoim profilu na Instagramie, musi zostać followersem @insignis_media (tzn. mieć lub założyć konto na portalu społecznościowym instagram.com, wyszukać profil Insignis_media pod linkiem https://instagram.com/insignis_media i kliknąć „obserwuj”), dodać na swój profil zdjęcie pracy konkursowej, do zdjęcia dodać w podpisie hasztagi (tzn. znaczniki poprzedzone #) #insignis_media i #PLinvitesZoella, oraz otagować (tzn. oznaczyć w treści) @insignis_media. Uczestnik, który publikuje pracę na profilu Wydawnictwa na Facebooku (www.facebook.com/Wydawnictwo.Insignis), musi być fanem profilu, a zdjęcie opublikować pod postem konkursowym http://bit.ly/invitezoellapl-fb.
7. Jury wybierze 3 najbardziej interesujące i niebanalne zdjęcia.
8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu.
9. Nagrodami w konkursie są kolejno: za miejsce pierwsze: książka Girl Online w trasie z autografem Zoe Sugg, zestaw kosmetyków oraz kosmetyczka z kolekcji Zoella Beauty; za dwa kolejne miejsca: książka Girl Online w trasie z autografem Zoe Sugg oraz kosmetyczka z kolekcji Zoella Beauty Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.
10. Wyniki zostaną ogłoszone 31.03.2016 w osobnym poście konkursowym, zamieszczonym na stronach: https://instagram.com/insignis_media oraz www.facebook.com/Wydawnictwo.Insignis. Nagrodzeni uczestnicy zostaną również otagowani (oznaczeni) w treści posta (nick z Instagramu).
11. Warunkiem odebrania nagrody jest wysłanie, w terminie 10 dni od dnia opublikowania informacji o wygraniu w Konkursie przez Zwycięzcę wiadomości prywatnej z adresem mailowym oraz adresem do korespondencyjnym bezpośrednio do @insignis_media lub na profilu Wydawnictwa na Facebooku www.facebook.com/Wydawnictwo.Insignis (w zalezności od miejsca opublikowania pracy przez Zwycięzcę). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak zarazem konieczne do wydania Nagrody.
12. W przypadku gdy Zwycięzca Konkursu w terminie określonym powyżej nie poda wszystkich wskazanych danych lub poda adres niepełny lub nieprawidłowy, zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody i dana Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego zgłoszenie wybierze Komisja Konkursowa.
13. Uczestnik ponosi odpowiedzialności za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
14. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom Konkursu w terminie do 14 dni roboczych od dnia przekazania przez danego zwycięzcę Konkursu danych, o których mowa w pkt. 10 powyżej.
15. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101, poz.926. z późn. zm.).
16. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
17. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm./
18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
19. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.
21. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.
23. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Facebook lub Instagram ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Facebook lub Instagram. Uczestnik zwalnia Facebook oraz Instagram z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.