Waldemar
Piasecki

Jan Karski

Jedno życie

Kompletna opowieść

Jan Karski - Jedno życie

Jedno życie

Życzeniu Profesora, by w trzech tomach, tworzących swoistą TRYLOGIĘ, ukazać szerokim kręgom czytelników całość jego życia i dokonań staje się wreszcie zadość.

Na trylogię „Jan Karski. Jedno życie” złożą się:

„Tom I (1914–1939) MADAGASKAR” opisujący okres do wybuchu wojny (dzieciństwo w Łodzi, studia we Lwowie, podchorążówka artylerii konnej, praca w MSZ do chwili ogłoszenia mobilizacji w sierpniu 1939 roku);

„Tom II (1939–1945) INFERNO”, obejmujący czas drugiej wojny światowej (kampania wrześniowa, wzięcie do niewoli sowieckiej 17 września, ucieczka z niewoli, działalność w Podziemiu, misje kurierskie, próby mobilizowania polityków oraz społeczności Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych dla ratowania Polski spod zagrożenia dominacją sowiecką i Żydów z Holocaustu, pisanie książki „Story of a Secret State”);

„Tom III (1945–2000) MANHATTAN”, opisujący okres powojenny (próby znalezienia swego miejsca na Zachodzie, studia i kariera w Georgetown University, sytuacja rodzinna i małżeństwo, działalność niepodległościowa, związki z Polską po 1989 roku, pozycja wśród elit III RP, przyjaźnie, honory i zaszczyty, poglądy na miejsce i rolę Polski w świecie, związki ze światem żydowskim, pozycja bohatera, który próbował powstrzymać Holocaust, a potem zwalczał antysemityzm oraz był przyjacielem Izraela i narodu żydowskiego).

Do roli biografa Profesor namaścił Waldemara Piaseckiego, swego przyjaciela i wieloletniego sekretarza.

Przedmowę napisał Elie Wiesel, laureat Pokojowej Nagrody Nobla i wieloletni przyjaciel Jana Karskiego.

Tom pierwszy ukazał się w maju 2015 roku. Tom drugi trafia do księgarń 5 lipca 2017 roku. Tom trzeci jest przygotowywany.

Aktualności

Wywiad z Waldemarem Piaseckim dla wp.pl

Wywiad z Waldemarem Piaseckim na portalu Wirtualna Polska

W rozmowie z Marcinem Bartnickim, Piasecki odpowiada na pytania, czyKarski był bohaterem zapomnianym po wojnie czy może sumieniem Ameryki, a także dlaczego nie otrzymał pokojowej Nagrody Nobla.

Radiowa Dwójka o Madagaskarze

Radiowa Dwójka o Madagaskarze

W II PR Polskiego Radia Waldemar Piasecki opowiada Piotrowi Kędziorkowi o pierwszym tomie swojej książki Jedno życie. Jan Karskizatytułowanym Madagaskar.

Karolina Lewicka rozmawia z autorem „Jednego życia” na antenie radia TOK FM

Karolina Lewicka rozmawia z autorem „Jednego życia” na antenie radia TOK FM

Zapraszamy do wysłuchania niemal godzinnej rozmowy z Waldemarem Piaseckim, autorem biografii Jana Karskiego, w której opowiada między innymi swojej przyjaźni z legendarnym emisariuszem.

Poranek RDC – Waldemar Piasecki opowiada o Janie Karskim

Poranek RDC – Waldemar Piasecki opowiada o Janie Karskim

ZZapis rozmowy Waldemara Piaseckiego w Polskim RadioRDC, która odbyła się 18 maja 2015 roku. Sekretarz Jana Karskiego i jego przyjaciel opowiada mieszkańcom Warszawy i Mazowsza opowiada o tym, jaki był Jan Kozielewski, znany dziś jako Jan Karski,

i jakie były jego losy do wybuchu II wojny światowej oraz później, gdy wypełniał swoją misję.

Autor

Waldemar Piasecki jest polskim dziennikarzem i pisarzem mieszkającym w Nowym Jorku. Od 30 lat aktywnie uczestniczy w polsko-żydowskich i żydowsko-chrześcijańskich wzajemnych relacjach i dialogu. Współpracuje z wieloma polskimi pismami (m.in. „Przekrój”, „Wprost”, „Przegląd”, „Angora”, „Zdanie”), gdzie publikuje m.in. wywiady z takimi postaciami, jak Elie Wiesel, Jerzy Kosiński, Claude Lanzmann, Teddy Kollek, Rabbi Jacob Baker z Jedwabnego…

W ostatnich latach życia Jana Karskiego był jego sekretarzem, koordynatorem działalności publicznej, a przede wszystkim przyjacielem. W 1996 r. doprowadził do realizacji dla TVP dokumentu „Moja misja” o Janie Karskim. W 1999 r. przetłumaczył na polski i opracował wojenny bestseller Profesora „Story of a Secret State” („Tajne Państwo”). Na prośbę Profesora zorganizował nagrodę Orła Jana Karskiego oraz jej Kapitułę. Wkrótce po śmierci Profesora został członkiem-założycielem oraz przewodniczącym wykonawczym Towarzystwa Jana Karskiego.

Waldemar Piasecki

Waldemar Piasecki

Przeczytaj Fragment

Dodatkowe Materiały

Materiały filmowe

„Otwarta Brama – Jan Karski opowieść niebanalna”. O książkach Waldemara Piaseckiego opowiada o. Tomasz Dostatni OP

Waldemar Piasecki w „Xięgarni”

Waldemar Piasecki w „Xięgarni”

Nagroda Orła Jana Karskiego dla o. Ibrahima Al Sabbagha z Aleppo

Nagroda Orła Jana Karskiego dla o. Ibrahima Al Sabbagha z Aleppo oraz premiera „Inferna” – 2. tomu opowieści biograficznej „Jan Karski. Jedno życie”

„Każdemu wolno kochać” melodia pierwszej miłości Janka w Czerniowcach

„Adria” ulubiony lokal Janka Kozielewskiego

„Artyleria konna w akcji” Grupa Rekonstrukcyjna 7 DAK w Poznaniu

Elie Wiesel doktorem honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

„Polska na Madagaskar” film Tomasza Rudomino i Anny Kwiatkowskiej dla TVP1

Cyfrowy portret Jana Karskiego | making-of

Waldemar Piasecki o swojej książce #2/2

Waldemar Piasecki o swojej książce #1/2

Materiały Prasowe

Galeria Zdjęć

Opinie

Jan Karski był posłańcem, ryzykował swoim życiem, potajemnieodwiedzając warszawskie getto i przemierzając okupowaną Europę, by dostarczyć wolnemuświatu wieść o Holocauście. […] Był także posłańcem przez pięćdziesiąt lat swojego życia jako Amerykanin,niosąc nam posłanie wolności oparte na sile swojego wojennego doświadczenia wyniesionegoz Polski. […] Wymagał od nas tego samego, czego od siebie: musimy bezwzględnieujawniać wszelkie zło i niesprawiedliwość oraz odważnie je zwalczać. Ocalić wolność przedewszystkim. Ci, którzy znali Jana Karskiego, nie zapomną Go nigdy. Jego posłanie będzie rozjaśniaćdrogę miłującym wolność pokoleniom przez lata, jakie jeszcze przed nami. Nikt niemoże oczekiwać piękniejszego dziedzictwa.
BILL CLINTON
PREZYDENT STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI W LATACH 1993–2001
Odważny do bólu. Wobec wroga i przyjaciół. Bezwzględny wobec małości, wyrachowania i cynizmu. Pierwszy pokazał światu prawdę o zagładzie Żydów. Świat nie chciał słuchać. Świat nie wierzył polskiemu kurierowi. Dobijając się do przywódców wolnego świata, ciągle słyszał, że niewiele da się dla Żydów zrobić. Nie mógł się z tym pogodzić. Napisał wtedy teksty, które czynią go prekursorem walki o prawa człowieka […]. Czy są jeszcze ludzie, nad grobem których potrafią uronić łzy tak różni: Polacy, Amerykanie, Żydzi, młodzi, starzy… w Polsce, w Ameryce? […]
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W LATACH 1995–2005
Miał oczy, które musiałeś zapamiętać na zawsze, przenikliwe bladoniebieskie polskie oczy zawsze widzące dalej, i rozumiejące, i pamiętajace. Przybywał z innego miejsca, innego czasu, czuł miejsce godności i integralności, czas odwagi i poświęcenia, wspólnotę kobiet i mężczyzn, którzy troszczyli się o siebie głeboko i wzajemnie. Ale wydawał się przybywać z miejsca spokoju tylko dlatego, że pierwszy i tak dogłębnie przeszedł przez takie cierpienie. »Widziałem straszne rzeczy«– mówił z jakimś wstrząsającym smutkiem przeszłości. Pozwólcie Waldemarowi Piaseckiemu by zabrał was teraz do czasów Jego nieusuwalnej z pamięci obecności…
O. LEO J. O’DONOVAN, S.J.
EMERYTOWANY REKTOR
GEORGETOWN UNIVERSITY W WASZYNGTONIE
Jan Karski był człowiekiem niezwykłej odwagi myśli i czynu. Czasem próby stała się dla niego wojna i okupacja. Poddany tej próbie, okazał męstwo wojskowe – jako tajny kurier niosący prawdę o Zagładzie – w nieczęstym połączeniu z odwagą cywilną. Przywódcom zachodniego świata potrafił powiedzieć w oczy prawdę dla nich niewygodną, bo niezgodną z wymogami strategicznej kalkulacji. Pozornie daremny, czyn jego stał się nieprzemijającym źródłem wstydu, który może jeszcze przydać się ludzkości. W najbardziej ewangelicznym i dramatycznym sensie Karski potrafił dać świadectwo. Ten akt heroizmu nadał sens Jego życiu. Ale życie żadnego człowieka, także życie bohatera, nie składa się z bohaterskich czynów. Heroizm wyrasta z normalnego, codziennego życia, jest jego wytworem – choć w pewnym sensie wytworem nadzwyczajnym. Książka Waldemara Piaseckiego – bliskiego współpracownika i przyjaciela Jana Karskiego – wypełnia dotkliwą lukę: ukazuje, jak heroiczne świadectwo wyrosło ze zwyczajnego życia
KAROL MODZELEWSKI
HISTORYK, DZIAŁACZ OPOZYCJI DEMOKRATYCZNEJ
Pamięć tego człowieka pozostanie dla nas święta. Żaden katolik nie zrobił dla narodu żydowskiego tyle, co On. Mało kto zrobił tyle dla całej naszej dwudziestowiecznej cywilizacji. Starając się powstrzymać przerażającą zbrodnię dokonywaną na Żydach i ujawniając ją pokazał siłę, jaką Bóg daje wybranym do powtórzenia prawdy, iż świat może przetrwać tylko w pokoju ludzi i narodów. To nieprawda, że Jan Karski swoją wojenną misję przegrał, bo go nie usłuchano. Wskazując obojętność świata – odniósł zwycięstwo. Po Karskim nic nie może być takie samo. W każdym kraju wyznającym Boga i w każdym mieście powinno się Mu wznosić pomniki.
ISRAEL MEIR LAU
NACZELNY RABIN IZRAELA W LATACH 1993–2003
Jan Karski wiedział o żydowskiej tragedii Holocaustu więcej niż inni. O łagrach śmierci, o gettach, o polowaniu na nas jak na zwierzynę łowną. Najwięcej wiedząc, zrobił ze swej przerażającej wiedzy najlepszy użytek: podzielił się nią z przywódcami Zachodu, nie wyłączając prezydenta USA Franklina D. Roosevelta. Tyle mógł, to uczynił… Kiedy po wojnie zaczęto analizować, dlaczego świat nie pomógł Żydom, rytualna odpowiedź była: NIE WIEDZIAŁ. Nieprawda! Wiedział, bo prawdę tę doprowadził do jego świadomości Jan Karski. Informując największych ówczesnego świata, odebrał im komfort… niewiedzenia. Odebrał im wytłumaczenie i usprawiedliwienie. Dlatego ten Człowiek ma takie znaczenie dla stosunków polsko-żydowskich i specjalne miejsce w naszej historii. To postać dla Żydów święta. Postać bezcenna w tej świętości dla całego świata. Znamiennej symboliki nabiera fakt, że w 50-lecie Państwa Izrael, w 1998 roku Jan Karski był nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. Komu bardziej mogła się należeć niż temu Posłannikowi Pokoju?
SZEWACH WEISS
PRZEWODNICZĄCY KNESETU W LATACH 1992–1996, AMBASADOR IZRAELA W POLSCE W LATACH 2001–2003

Gdzie Kupić

Patroni Medialni