Książka Zoe Sugg Girl Online już niedługo znajdzie się w Waszych rękach! Okładka prawie gotowa. Prawie… bo czekamy na Was!

W imieniu Zoelli oraz własnym – polskiego wydawcy pierwszej powieści Zoe – pragniemy zaprosić kogoś z Was do bycia częścią tego niezwykłego wydania. Jak wiecie, na okładce Girl Online będzie widnieć kilka zdjęć. Jedno miejsce przeznaczone jest właśnie dla któregoś z naszych Czytelników. Tak! Może właśnie Twoje zdjęcie znajdzie się na powieści Zoelli, którą już 8 kwietnia będzie można kupić w księgarniach w całej Polsce.

Wszystko, co musicie zrobić, to:
zrobić zdjęcie, które Waszym zdaniem będzie pasować do opisu zamieszczonego z tyłu książki (znajdziecie go niżej) i które współgra z pozostałymi fotografiami
– wrzucić zdjęcie na Instagram i opatrzyć je hashtagiem #girlonlinepl. Macie czas do północy 16 marca!

Zwycięzcę ogłosimy dzień później – dodatkowo otrzyma od nas egzemplarz Girl Online!

Ważne jest, by:
– zdjęcie było dobrej jakości
– nie przedstawiać siebie ani nikogo innego na zdjęciu. Jeżeli jednak zdecydujecie pokazać postać ludzką lub jakiś jej szczegół, osoba na zdjęciu nie może być rozpoznawalna. Na przykład: selfie na pewno zostanie przez nas odrzucone, ale Twoja (lub kogoś innego) sylwetka z oddali jest w porządku
– zdjęcie MUSI należeć do Ciebie. Jeżeli wykorzystujesz choćby fragment fotografii/grafikę itd. należące do kogoś innego, konieczne jest, byś miał do tego zgodę właściciela.

Szczegółowy regulamin zamieszczamy poniżej.

Nie możemy się doczekać Waszych propozycji! Powodzenia!

REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest wydawnictwo Insignis Media S.C. z siedzibą w Krakowie.
2. Udział w niniejszym konkursie jest otwarty dla mieszkańców Polski, z wyjątkiem pracowników Organizatora, ich rodzin, agentów i wszystkich osób powiązanych z niniejszą akcją.
3. Uczestnicy w wieku do 13 lat muszą posiadać zgodę rodzica lub opiekuna.
4. Aby wziąć udział w konkursie, nie jest wymagany żaden zakup.
5. Prace muszą zostać otrzymane przez Organizatora do północy 16 marca 2015 roku.
6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za żadne prace, które są niekompletne, nieczytelne, uszkodzone lub które z jakiejkolwiek przyczyny nie dotarły do Organizatora do odpowiedniego terminu zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Potwierdzenie nadania pocztą, wysłania za pomocą poczty e-mail lub wysłania nie stanowi potwierdzenia odbioru. Nie kwalifikują się prace zgłoszone przez agentów lub osoby trzecie. Prace stają się własnością Organizatora i nie podlegają odesłaniu.
7. Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
8. Aby dokonać zgłoszenia, uczestnicy muszą zamieścić swoje zdjęcie w serwisie Instagram z hashtagiem #girlonlinepl.
9. Wszelkie prawa – prawa autorskie oraz licencje na zdjęcia i zawartość w ramach zgłoszonych prac – muszą być uregulowane przez uczestnika na jego koszt w celu ich wykorzystania przez uczestnika i Organizatora i nie mogą naruszać żadnych przepisów prawa. Wszelką odpowiedzialność za spory prawne lub inne związane z wykorzystaniem materiału osób trzecich w obrazie uczestnika ponosi wyłącznie uczestnik, nie Organizator.
10. Wszystkie prawidłowo zrealizowane zgłoszenia otrzymane do terminu zakończenia przyjmowania zgłoszeń zostaną przekazane do jury – zespół wydawnictwa Insignis Media. Zwycięży praca, która zdaniem jurorów najlepiej spełnia wytyczne konkursowe umieszczone na stronie bit.ly/girlonlinepl.
11. Nagrodę dla jednego zwycięzcy będzie stanowić użycie pracy na okładce polskiego wydania Girl Online Zoe Sugg oraz jeden egzemplarz książki.
12. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności Organizator zastrzega sobie prawo do (a) zapewnienia alternatywnych nagród o tej samej lub większej wartości oraz (b) w wyjątkowych okolicznościach do zmiany lub zakończenia konkursu bez uprzedniego powiadomienia. Nie jest przewidziany żaden ekwiwalent pieniężny.
13. Zwycięzca zostanie powiadomiony za pomocą e-maila w ciągu kilku dni po zakończeniu konkursu i jest zobowiązany do przesłania do Organizatora danych teleadresowych w celu wysłania nagrody w postaci egzemplarza książki, co nastąpi w terminie do 4 tygodni od otrzymania adresu zwycięzcy.
14. Biorąc udział w konkursie, każdy uczestnik potwierdza, że jego praca jest dziełem w całości należącym do niego, a także, o ile praca wykorzystuje jakiekolwiek materiały osób trzecich, że kwestia tych materiałów jest w pełni uregulowana i nie są one dłużej chronione przez prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej. Uczestnicy zwalniają Organizatora z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń związanych z ich pracą w przypadku naruszania przez pracę praw osobistych lub majątkowych innej osoby.
15. Zgłaszając swoją pracę, każdy uczestnik (lub rodzic albo opiekun w jego imieniu) przyznaje Organizatorowi wieczystą, wolną od tantiem i niewyłączną licencję na edycję, publikację, modyfikację, zmianę formatu, udostępnianie i rozpowszechnianie pracy na całym świecie za pośrednictwem wszelkich mediów (znanych obecnie lub wynalezionych w przyszłości) do celów zarządzania niniejszą akcją i jej promocji, zarządzania książką Girl Online autorstwa Zoe Sugg i jej promocji oraz prawo do przyznania sublicencji na wszystkie powyżej wymienione prawa partnerom Organizatora w niniejszej akcji. Każdy uczestnik (lub rodzic lub opiekun w jego imieniu) zobowiązuje się do wypełnienia wszelkiej niezbędnej dokumentacji w celu sformalizowania licencji. W przypadku braku zgody na przekazanie nam wspomnianych praw, uprasza się o nie przesyłanie nam materiałów.
16. Organizator wykorzysta wszelkie dane przekazane przez uczestników wyłącznie do celów przeprowadzenia konkursu, o ile nie określono inaczej w szczegółach zgłoszenia. Biorąc udział w konkursie, wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych przez Organizatora w celu zarządzania konkursem oraz w każdym innym celu, na który uczestnik wyraził zgodę.
17. Biorąc udział w konkursie, każdy uczestnik uznaje za wiążące warunki niniejszego regulaminu.