Oto moje sekrety…

Kiedy znajdę książkę, która naprawdę mi się podoba, jedną z moich ulubionych rzeczy jest poszukiwanie tych drobnych detali i tajemnic, które się w niej nie zmieściły. Oto kilka moich.

Jawne sekrety

Tutaj znajdziesz artykuły, historie, usunięte fragmenty oraz inne sekretne skarby, teraz dostępne dla wszystkich.

Poznaj wszystkie jawne sekrety
Mapa Tristii – krainy, w której toczy się akcja serii o Wielkich Płaszczach.
Dramatis Personae w Ostrzu zdrajcy
Ten artykuł po raz pierwszy ukazał się na portalu Civilian Reader w roku 2014.
Często jestem pytany o to, skąd wziąłem pomysł Wielkich Płaszczy – walczących na rapiery wędrownych trybunów, którzy są rdzeniem Ostrza...

Odpowiedz na poniższe pytania, stwórz swoją własną pieczęć Wielkiego Płaszcza i udostępnij ją, deklarując gotowość do misji!


Każdy Wielki Płaszcz musi być gotowy na pojedynek, kiedy jest to konieczne do wykonania sprawiedliwego wyroku. Wiedząc, że twoje życie jest w ciągłym niebezpieczeństwie, jaki rodzaj broni byś wybrał/a?

Wybierz broń.

Naszym najważniejszym celem jest zaprowadzenie sprawiedliwości wśród wszystkich, którzy jej pragną, mężczyzn i kobiet, wysoko i nisko urodzonych. Jaką ścieżką ma według ciebie podążać Wielki Płaszcz, by zaprowadzić w kraju prawdziwą sprawiedliwość?

Co jest twoim najwyższym ideałem?

W głębi duszy, jaka cecha opisuje twoją prawdziwą naturę?

Twoja najmocniejsza strona

A Greatcoat needs more than a weapon to dispense justice - they need other skills that help them survive and be respected amongst those they will depend on. Which is your strongest skill from these five?

Jaka jest twoja ukryta umiejętność?