W związku z licznymi pytaniami, jakie docierają do naszego wydawnictwa, informujemy, że mimo wprowadzenia 5-procentowej stawki podatku VAT na książki, ceny naszych książek nie ulegną zmianie. VAT bierzemy na siebie, zwalniając naszych czytelników z tego mało przyjemnego konsumenckiego obowiązku fiskalnego.