Doktor Albert Bourla został dyrektorem generalnym firmy Pfizer w styczniu 2019 roku.

Swoją karierę w Pfizerze rozpoczął w 1993 roku w Grecji na stanowisku dyrektora do spraw technicznych Animal Health Division. Pełnił wiele funkcji kierowniczych, między innymi dyrektora operacyjnego, w różnych jednostkach firmy, w tym w Group President of Pfizer Innovative Health oraz Group President of Pfizer’s Global Vaccines, Oncology and Consumer Healthcare. Jest doktorem medycyny weterynaryjnej i ma tytuł doktora w dziedzinie biotechnologii reprodukcji uzyskany na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach. Doktor Bourla jest także członkiem komitetu wykonawczego organizacji The Partnership for New York City, dyrektorem w wielu radach nadzorczych, w tym Pfizer Inc., PhRMACatalyst, członkiem zarządu United States Council for International Business oraz członkiem Business Roundtable i Business Council. W 2020 roku magazyn „Institutional Investor” uznał doktora Bourlę najlepszym amerykańskim dyrektorem generalnym w sektorze farmaceutycznym.