Daniel Whiteson jest profesorem fizyki cząstek elementarnych Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine oraz członkiem  Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego.

Prowadzi badania w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych CERN, wykorzystując Wielki Zderzacz Hadronów (LHC).