Otrzymawszy stopień z biochemii oraz dyplom z komunikacji naukowej, oba na Imperial College, Graham Lawton wylądował w magazynie „New Scientist”, gdzie pracuje niemal od początku XXI wieku; najpierw redagował felietony, a obecnie pełni funkcję redaktora naczelnego. Otrzymał wiele nagród za działalność pisarską i edytorską.