Były wiceprezes działu organizacji zasobów ludzkich w Google’u, którego zadaniem jest przyciąganie, rozwój i zatrzymywanie w firmie pracowników – tzw. Googlersów; na całym świecie w 70 oddziałach Google’a jest ich obecnie 50 tysięcy.

Rewolucyjne metody Bocka zmieniły podejście przedsiębiorstw Doliny Krzemowej do najwybitniejszych zatrudnianych przez nie talentów. Podczas kadencji Bocka Google ponad stokrotnie został uznany jako wyjątkowy pracodawca oraz znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu pracodawców Stanach Zjednoczonych i szesnastu innych krajach. Laszlo Bock pojawiał się na łamach Timesa, Guardiana, Wall Street Journal, New Your Timesa.