Nick Pettigrew przez ponad dekadę był pracownikiem do spraw zachowań antyspołecznych (anti-social behaviour officer, ASBO).

Ta funkcja, która w Polsce nie ma swojego odpowiednika, w Anglii jest na porządku dziennym. Zadaniem pracownika ASBO jest troska o harmonijne życie społeczności, która zamieszkuje jego rewir. ASBO interweniuje za każdym razem, gdy dochodzi do zakłócenia ogólnie pojętych norm współżycia społecznego: czy to przez odtwarzanie głośnej muzyki, czy to przez nieustające kłótnie, działalność przestępczą, niszczenie mienia, uciążliwy nieporządek i cały wachlarz chuligańskich wybryków.

Czarny humor Nicka Pettigrew w „Antyspołecznym” zawdzięczamy komediowemu doświadczeniu autora. Nick przez kilka lat był stand-uperem, a także pisał teksty humorystyczne dla magazynów „Shortlist” i „The Telegraph”. Przez ponad osiem lat regularnie publikował swoje krótkie formy komediowe w największym brytyjskim portalu humorystycznym The Daily Mash.